פרופ' אסתר אשל

פרופ'
פרופ' חבר
פרופ' אסתר אשל
אוניברסיטה: 
טלפון: 
דוא"ל: 
משרד: 
שעות קבלה: 

קורות חיים

 

 

נתונים אישיים:

                             

         דוא"ל: esther.eshel@biu.ac.il

                                 

 

 

         מצב משפחתי: אלמנה+2                                      תאריך לידה: 11.2.1958

 

 

         השכלה                 שם האוניברסיטה         מחלקה שנת קבלת התואר

         תואר ראשון          האוניברסיטה העברית    מקרא                 1985          

         תואר שני              האוניברסיטה העברית   מקרא                 1991

         תואר שלישי          האוניברסיטה העברית   מקרא                 2000                      

 

נושא עבודת המאסטר:

עריכה הרמוניסטית בחמישה חומשי תורה בתקופת בית-שני, שם המנחה: פרופסור עמנואל טוב.

 

נושא עבודת הדוקטורט:

האמונה בשדים בארץ-ישראל בימי הבית השני. שם המנחה: פרופסור מיכאל סטון.

 

 

מלגות ופרסים:

עמותת קרן גולדה מאיר בשנת תשמ"ט.

פרס הצטיינות מהמכון למדעי היהדות לשנת תשנ"ג.

מלגה נסיעה מטעם BAR לכינוס הבינלאומי של ה- SBL לשנת תשנ"ו.

פרס ע"ש  אריה (ליאו) לובין ז"ל לשנת תשנ"ו.

מלגה מטעם אירגון נשים אקדמאיות לשנת תשנ"ו.

מענק מחקר מטעם מרכז אוריון לשנת תשנ"ו.

קרן הזיכרון אמריקה-ישראל לשנת תשנ"ז.

פרס ע"ש  אריה (ליאו) לובין ז"ל לשנת תשנ"ז.

קרן הזיכרון אמריקה-ישראל לשנת תשנ"ח.

מלגת פוסט-דוקטורט ע"ש הארי סטאר באוניברסיטת הרווארד לשנת תשנ"ט.

קרן איהל לשנת תשס"א-תשס"ב.

קרן ריקליס לשנת תשס"ג.

מלגת הרולד היאם וינגייט, במרכז אוקספורד ללימודי עברית ויהדות, באוניברסיטת אוקספורד לשנת תשע"ב.

 

 

זכיה במענקי מחקר:

הקרן הלאומית למדעים, תשס"ג-תשס"ה, יחד עם פרופסור מיכאל סטון.

הקרן הלאומית למדע, תשע"ג-תשע"ה.

סדנת מחקר מהקרן הלאומית למדע, תשע"ו

 

 

 

 

 

ארגון כנסים מדעיים:

1. ינואר  2011 – "הנה באתי במגלת ספר כתוב עלי" (תה' מ,ח): הכנס הבינלאומי השני של מרכז דוד וימימה יסלזון לחקר תולדות ישראל לאור האפיגרפיה: כתובות בחיי היומיום – מהמקרא לתלמוד. באוניברסיטת בר-אילן.

2.    May 2013 - The International Conference: Jewish Religion in Light of New Inscriptions and Papyri, at Bar Ilan University

3.    June 2015 –  The Dead Sea Scrolls, Innovative Technologies, New Material, the Joint Symposium by the University of Agder in Cooperation with The Schøyen Collection and the Jeselsohn Epigraphic Center for Jewish History, held in Oslo.

4.    March 2017 –  New Perspectives on Aramean and Israelite Epigraphy, Inscriptions and Related Issues,  the Joint Annual Conference of the Minerva Center for the Relations between Israel and Aram in Biblical Times and the Jeselsohn Epigraphic Center for Jewish History, at the Israel Institute for Advanced Studies, The Hebrew University, Jerusalem. 

 1. March 2017 –the International conference:  From Creation to Sinai: Jewish, Christian, and Qurʼanic Traditions in Interaction, at the Israel Institute for Advanced Studies, The Hebrew University, Jerusalem.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

מקומות עבודה קודמים:

1986  - עוזרת מחקר במכון ללימודים מתקדמים באוניברסיטה העברית, בנושא: התרגומים הארמיים למקרא, בראשות פרופ' מ. גושן-גוטשטיין ופרופ' ח. רבין.

1986-88 - עוזרת מחקר של פרופ' ע. טוב באוניברסיטה העברית, עוזרת הוראה בקורס 'מבוא לעברית מקראית', ועובדת במפעל המקרא.

1989-90 - עוזרת מחקר במכון ללימודים מתקדמים באוניברסיטה העברית, בנושא: מגילות מדבר-יהודה.  

1990-91 - עוזרת מחקר של פרופ' ג' סטרגנל, העורך האחראי לפרסום מגילות מדבר-יהודה.

1991-92 - אוצרת משנה לכתב האלפבתי במוזיאון ארצות המקרא ירושלים.

1992-95 - עובדת ברשות העתיקות, אחראית לפרסום האוסטרקונים שנתגלו במרשה בחפירתו של פרופ' ע' קלונר.

1995-98 - הוראה באוניברסיטה העברית, בשלוחה ברחובות.

2000-02 - הוראה במכללה האקדמית באשקלון.

 

 

 

נסיון מקצועי אחר:

         החל משנת 2002 - חברת מערכת בכתב העת MAARAV

         החל משנת 2010  - חברת מערכת בכתב העת Journal of Ancient Judaism

         החל משנת 2015 - חברת מערכת Journal of Biblical Literature

         2010-2013 – מ"מ מנהל מרכז יסלזון לתולדות ישראל לאור האפיגרפיה

         החל מ-2013 – מנהל מרכז יסלזון לתולדות ישראל לאור האפיגרפיה

 

תחומי התמחות מדעיים:

ספרי המקרא מתקופת שיבת ציון, מגילות מדבר יהודה, פרשנות יהודית מימי הבית השני, אפיגרפיה.

פירסומים

 1. ספרים (מחבר)
 1. Jonas C. Greenfild, Michael E. Stone and Esther Eshel, The  Aramaic Levi Document (Studia in Veteris Testamenti Pseudepigrapha, 19). Leiden 2004 [281 pages].
 2. A. Kloner, E. Eshel, H. Korzakova and G. Finkielsztejn, Maresha III: Epigraphic Finds from the 1989-2000 Seasons (IAA Reports, No. 45). Jerusalem 2010 [440 pages].
  1. ט' אורנן, ש' אחיטוב, א' אשל וז' משל, בתוך: ש' אחיטוב וא' אשל (עורכים), לה' תימן ולאשרתו: הכתובות והציורים מכֻּנתילת עַג'רוד ('חורבת תימן') בסיני. ירושלים תשע"ו  [151 עמודים].

 

 

 1. ספרים (עורך)
  1. E. Eshel and Y. Levin (eds.), "See, I will bring a scroll recounting what befell me" (Ps 40:8): Epigraphy and Daily Life - From the Bible to the Talmud Dedicated to the Memory of Professor Hanan Eshel. Göttingen 2013.

2.                  ש' אחיטוב וא' אשל (עורכים), לה' תימן ולאשרתו: הכתובות והציורים מכֻּנתילת עַג'רוד ('חורבת תימן') בסיני. ירושלים תשע"ו.

 

 

ג. מאמרים ופרקים בספרים     

1.   E. and H. Eshel, "4Q471 Fragment 1 and Ma‘amadot in the War Scroll", in J. Trebolle Barrera and L. Vegas Montaner (eds.), The Madrid Qumran Congress, vol. II (Studies on the Texts of the Desert of Judah vol. XI,2) Leiden, New York and Köln 1992, pp. 611-620.

2.   E. Eshel and M. Stone, "Exposition on the Patriarchs (4Q464)"; "Narrative (4Q464a)"; "Unclassified Fragments (4Q464b)", in J. VanderKam and others (eds.), Qumran Cave 4, XIV (DJD, XIX). Oxford 1995, pp. 215-234.

 1. ח' וא' אשל, "מעמדות במגילת המלחמה ומשמעותם לבירור השקפות אנשי קומראן בשאלת מימון התמיד", בתוך ז' ספראי, א' פרידמן וי' שוורץ (עורכים), חקרי ארץ: עיונים בתולדות ארץ-ישראל, מוגשים לכבוד פרופ' יהודה פליקס. רמת-גן תשנ"ז, עמ'  234-223.

4.   E. Eshel, "Personal Names in the Qumran Sect", in A. Demsky, J.A. Reif and J. Tabory (eds.), These Are The Names: Studies in Jewish Onomastics. Ramat Gan 1997, pp. 39-52.

5.   E. Eshel, "4Q414 Fragment 2: Purification of A Corpse Contaminated Person", in M. Bernstein, F. García Martínez and J. Kampen (eds.), Legal Texts and Legal Issues: Proceedings of the Second Meeting of the IOQS, Cambridge 1995, Published in Honour of Joseph M. Baumgarten. Leiden 1997, pp. 3-10.

6.   פ' קרוס וא' אשל' "חרס ה'יחד'". בתוך א' רויטמן (עורך), יום בקומראן: החיים בכת מדבר יהודה,  קטלוג מס' 394, מוזיאון ישראל. ירושלים 1997, עמ'   37-36.

7.      E. Eshel, "Hermeneutical Approaches to Genesis in the Dead Sea Scrolls", in J. Frishman and L. Van Rompay (eds.), The Book of Genesis in Jewish and Oriental Christian Interpretation (Traditio Exegetica Graeca, 5). Louvain 1997, pp. 1-12.                                   

8.      E. Eshel, H. Eshel and A. Yardeni, "4Q448. Apocryphal Psalm and Prayer", in E. Eshel et al. (eds.), Qumran Cave 4: VI, Poetical and Liturgical Texts, Part 1 (DJD, XI). Oxford 1998, pp. 403-425.

9.      E. Eshel, "The Identification of the 'Speaker' of the Self-Glorification Hymn", in D.W. Parry and E.C. Ulrich (eds.), The Provo International Conference on the Dead Sea Scrolls: Technological Innovations, New Texts, and Reformulated Issues. Leiden, Boston and Köln 1999, pp. 619-635.

10.    E. Eshel, "414. 4QRitual of Purification A", in J. Baumgarten et al. (eds.), Qumran Cave 4: XXV (DJD, XXXV). Oxford 1999, pp. 135-154.

11.    E. Eshel, "Prayer in Qumran and the Synagogue", in B. Ego, A. Lange and P. Pilhofer (eds.), Gemeinde ohne Tempel: Community without Temple. Tübingen 1999, pp. 323-334.

12.    E. Eshel, "4Q71b. Self-Glorification Hymn (=4QHe frg. 1?)", in E. Chazon et al. (eds.), Qumran Cave 4: XX, Poetical and Liturgical Texts, Part 2 (DJD, XXIX). Oxford 1999, pp. 421-432.

13.    E. Eshel, "471c. 4QPrayer Concerning God and Israel", in E. Chazon et al., Qumran Cave 4: XX, Poetical and Liturgical Texts, Part 2 (DJD, XXIX). Oxford 1999, pp. 433-435.

14.    א' אשל, "קנקנים נושאי כתובות ממערת סלע". בתוך ח' אשל וד' עמית, מערות המפלט מתקופת מרד בר-כוכבא. תל-אביב תשנ"ט, עמ' -205 209.

15.    E. Eshel, "Jeremiah, Book of", in L.H. Schiffman and J.C.  VanderKam (eds.), Encyclopedia of the Dead Sea Scrolls, vol. 1. Oxford 2000, pp. 397-400.

16.    E. Eshel, "Leviticus, Book of", in L.H. Schiffman and J.C.  VanderKam (eds.), Encyclopedia of the Dead Sea Scrolls, vol. 1. Oxford 2000, pp. 488-493.

17.    E. Eshel and H. Eshel, "Recensions and Editions of the War Scroll", in L.H. Schiffman, E. Tov and J.C. VanderKam (eds.), The Dead Sea Scrolls, Fifty Years After Their Discovery. Proceedings of the Jerusalem Congress, July 20-25, 1997. Jerusalem 2000, pp. 351-363.

18.    M. Broshi and E. Eshel, "248. 4QHistorical Text A", in S. J. Pfann et al., Qumran Cave 4: XXVI, Cryptic Texts and Miscellanea, Part 1) (DJD, XXXVI). Oxford 2000, pp. 192-200.

19.    E. Eshel and H. Eshel, "471. 4QWar Scroll-like Text B", in S. J. Pfann et al., Qumran Cave 4: XXVI, Cryptic Texts and Miscellanea, Part 1 (DJD, XXXVI). Oxford 2000, pp. 439-445.

20.    E. Eshel and M. Kister, "471a. 4QPolemic Text", in S. J. Pfann et al., Qumran Cave 4: XXVI, Cryptic Texts and Miscellanea, Part 1 (DJD, XXXVI). Oxford 2000, pp. 446-449.

21.    E. Eshel, "477. 4QRebukes Reported by the Overseer", in S. J. Pfann et al., Qumran Cave 4: XXVI, Cryptic Texts and Miscellanea, Part 1 (DJD, XXXVI). Oxford 2000, pp. 474-483.

22.    F. M. Cross and E. Eshel, "1. KhQOstracon", in S. J. Pfann et al., Qumran Cave 4: XXVI, Cryptic Texts and Miscellanea, Part 1 (DJD, XXXVI). Oxford 2000, pp. 497-507.

23.    F. M. Cross and E. Eshel, "2. KhQOstracon", in S. J. Pfann et al., Qumran Cave 4: XXVI, Cryptic Texts and Miscellanea, Part 1 (DJD, XXXVI). Oxford 2000, pp. 508.

24.    E. Eshel, "3. KhQOstracon", in S. J. Pfann et al., Qumran Cave 4: XXVI, Cryptic Texts and Miscellanea, Part 1) (DJD, XXXVI). Oxford 2000, pp. 509-512.

25.     א' אשל ומ' ברושי, "חיבור היסטורי מקומראן (4Q248) - אחד ממקורותיו של ספר דניאל ותאריך ביקורו של אנטיוכוס הרביעי בירושלים", בתוך י' שוורץ, ז' עמר וע' ציפר (עורכים), ירושלים וארץ ישראל: ספר אריה קינדלר. תל אביב תש"ס, עמ' 118-111.

26.     E. Eshel and H. Eshel, "2. Jericho papDeed of Sale or Lease ar", in  J. Charlesworth et al. Miscellaneous Texts from the Judaean Desert (DJD, XXXVIII). Oxford 2000, pp. 31-36.

27.     E. Eshel and H. Eshel, "3. Jericho papDeed of Sale ar", in J. Charlesworth et al. Miscellaneous Texts from the Judaean Desert (DJD, XXXVIII). Oxford 2000, pp. 37-41.

28.     E. Eshel, "6. Jericho papUnidentified Texts ar", in J. Charlesworth et al. Miscellaneous Texts from the Judaean Desert (DJD, XXXVIII). Oxford 2000, pp. 53-54.

29.     E. Eshel, H. Eshel and H. Misgav, "7. Jericho papSale of Date Crop ar", in J. Charlesworth et al. Miscellaneous Texts from the Judaean Desert (DJD, XXXVIII). Oxford 2000, pp. 55-61.

30.     E. Eshel, "Possible Sources of the Book of Daniel", in J.J. Collins and P.W. Flint (eds.), The Book of Daniel. Leiden, Boston and Köln 2001, pp. 387-394.

31.     E. Eshel, "An Abecedary Inscription," in D. R. Edwards, "Khirbet Qana: from Jewish Village to Christian Pilgrim Site", in J.H. Humphry (ed.), The Roman and Byzantine Near East, vol. 3. Portsmouth 2002 (Journal of Roman Archaeology Supplementary Series, 49), p. 116.

 1. א' וח' אשל, "תאריך התגבשותו של החומש השומרוני לאור המגילות המקראיות מקומראן", בתוך א' שטרן וח' אשל (עורכים), ספר השומרונים, ירושלים תשס"ב, עמ' 152-129.
 2. E. Eshel and H. Eshel, "Dating the Samaritan Pentateuch’s Compilation in Light of the Qumran Biblical Scrolls", in S.M. Paul, R.A. Kraft, L.H.  Schiffman and W.W. Fields (eds.), Emanuel: Studies in Hebrew Bible, Septuagint and Dead Sea Scrolls in Honor of Emanuel Tov. Leiden and Boston 2003, pp. 215-240.
 3. E. Eshel, "Genres of Magical Texts in the Dead Sea Scrolls", in A. Lange, H. Lichtenberger and K.F.D. Römheld (eds.), Die Dämonen. Tübingen 2003, pp. 395-415.
 4. E. Eshel, "Aramaic Ostraca from Areas W and X-2" in H. Geva (ed.), Jewish Quarter Excavations in the Old City of Jerusalem, conducted by Nahman Avigad, 1969-1982. Vol. II: The Finds from A, W and X-2, Final Report. Jerusalem 2003, pp. 401-404.
 5. H. Eshel and E. Eshel, "Separating Levi from Enoch: Response to 'Enoch, Levi, and Peter: Recipients of Revelation in Upper Galilee'," in J. Neusner and E.J. Avery-Pech (eds.), George W.E. Nickelsburg in Perspective: An Ongoing Dialogue of Learning. Leiden 2003, pp. 458-468.
 6. E. Eshel, "Apotropaic Prayers in Second Temple Period", in E.G. Chazon (ed.), Liturgical Perspectives: Prayer and Poetry in Light of the Dead Sea Scrolls (STDJ 48). Leiden and Boston 2003, pp. 69-88.
 7. E. Eshel,  "The Bible in the Dead Sea Scrolls", in A. Berlin and M.Z. Brettler (eds.), The Jewish Study Bible. Oxford 2004, pp. 1920-1928.
 8. E. Eshel and D.R. Edwards, "Language and Writing in Early Roman Galilee," in D.R. Edwards (ed.), Religion and Society in Roman Palestine. New York and London 2004, pp. 49-55.
 9. E. Eshel, "Jubilees 32 and the Bethel Cult Traditions in Second Temple Literature," in E.G. Chazon, D.  Satran and R.A. Clements (eds.), Things Revealed: Studies in Early Jewish and Christian Literature in Honor of Michael E. Stone. Leiden and Boston 2004, pp. 21-36.
 10. E. Eshel, "Three Inscriptions from Horbat Rogem", in R. Cohen and R. Cohen-Amin (eds.), Ancient Settlement of the Negev Highlands (IAA Reports, No. 20). Jerusalem 2004, pp. 16*-17*.
 11. E. Eshel, “Jesus the Exorcist in Light of Epigraphic Sources,” in J.H. Charlesworth (ed.), Jesus and Archaeology. Grand Rapids 2006, pp. 178-185.
 12. E. Eshel, “Chapter Thirteen: Hebrew and Aramaic Inscriptions”, in H. Geva (ed.), Jewish Quarter Excavations in the Old City of Jerusalem, conducted by Nahman Avigad, 1969-1982. Vol. III: Area E and Other Studies, Final Report. Jerusalem 2006, pp. 301-306.
 13. E. Eshel, “Chapter Nineteen: Hebrew and Aramaic Inscriptions from the Jewish Quarter”, in H. Geva (ed.), Jewish Quarter Excavations in the Old City of Jerusalem, conducted by Nahman Avigad, 1969-1982. Vol. III: Area E and Other Studies, Final Report. Jerusalem 2006, pp. 389-407.
 14. M. Bernstein and E. Eshel, “Gensis Apocryphon”, The New Interpreter’s Dictionary of the Bible. Nashville 2006, vol. 2, pp. 538-539.
 15. E. Eshel, “The Imago Mundi of the Genesis Apocryphon”, in L. LiDonnici and A. Lieber (eds.), Heavenly Tablets: Interpretation, Identity and Tradition in Ancient Judaism (Supplements to the Journal for the Study of Judaism 119). Leiden and Boston 2007, pp. 111-131.
 16. E. Eshel, “The Onomasticon of Mareshah in the Persian and Hellenistic Periods” , in O. Lipschits, G.N. Knoppers and R. Albertz (eds.), Judah and the Judeans in the Fourth Century B.C.E.. Winona Lake, Indiana 2007, pp. 145-156.
 17. E. Eshel, “Two Aramaic Ostraca from Mareshah,” in Y. Levine (ed.), A Time of Change: Judah and its Neighbours in the Persian and Hellenistic Periods. London and New York 2007, pp. 171-178.
 18. E. Eshel and H. Eshel, “A Late Iron Age Hebrew letter Containing the Word Noqedim,” in C. Cohen et al., (eds.), Birkat Shalom: Studies in the Bible, Ancient Near Eastern Literature, and Postbiblical Judaism Presented to Shalom M. Paul on the Occasion of His Seventieth Birthday. Vinona Lake, Indiana 2008, pp. 571-584.
 19. E. Eshel, “The Dream Visions of the Noah Story of the Genesis Apocryphon and Related Texts”, in A. Klostergaard Petersen et al., (eds.), Northern Lights on the Dead Sea Scrolls: Proceedings of the Nordic Qumran Network 2003-2006 (STDJ 80). Leiden and Boston 2009, pp. 41-61.
 20. א' אשל, "קומראן וחקר הספרות החיצונית", בתוך: מ' קיסטר (עורך), מגילות קומראן: מבואות ומחקרים. ירושלים תשס"ט, כרך ב, עמ' 600-573.
 21. E. Eshel, “The Aramaic Levi Document, The Genesis Apocryphon, and Jubilees: A Study of Shared Traditions”, in G. Boccaccini and G. Ibba (eds.), Enoch and the Mosaic Torah: The Evidence of Jubilees. Grand Rapids 2009, pp. 82-98.
 22. א' אשל, ח' אשל וג' גייגר, "תעודה 174 ממערות ואדי מורבעאת: שטר חוב עברי מתקופת מרד בר-כוכבא", בתוך ח' אשל ור' פורת, מערות המפלט מתקופת מרד בר-כוכבא, קובץ שני. ירושלים תש"ע, עמ'  538-527.
 23. א' אשל, ח' אשל וע' ירדני, "שטר מ'שנת ארבע לחורבן בית ישראל'", בתוך ח' אשל ור' פורת, מערות המפלט מתקופת מרד בר-כוכבא, קובץ שני. ירושלים תש"ע, עמ'  553-539.
 24. E. Eshel, “The Dream Visions in the Noah Story of the Genesis Apocryphon and Related Texts”, in K. De Troyer and Armin Lange (eds.), Prophecy after the Prophets?: The Contribution of the Dead Sea Scrolls to the Understanding of Biblical and Extra-Biblical Prophecy. Leuven 2009, pp. 119-132.
 25. E. Eshel, "The Noah Cycle in the Genesis Apocryphon", in M.E. Stone, A. Amihay, and V. Hillel (eds.), Noah and His Book(s) (Early Judaism and Its Literature 28), Atlanta 2010, pp. 77-95.
 26. E. Eshel, "The Genesis V. Hillel Apocryphon and Other Related Aramaic Texts from Qumran: The Birth of Noah", in K. Berthelot and D. Stökl Ben Ezra (eds.), Aramaica Qumranica: Proceedings of the Conference on the Aramaic Texts from Qumran in Aix-en-Provence, 30 June- 2 July 2008 (STDJ 94). Leiden and Boston 2010, pp. 277-294.
 27. E. Eshel and D.C. Harlow, "Demons and Exorcism", in J.J. Collins and D.C. Harlow (eds.), The Eerdmans Dictionary of Early Judaism. Grand Rapids 2010, pp. 531-533.  
 28. E. Eshel, "Genesis Apocryphon"; "Jonathan the King Text (4Q448)"; "Self-Glorification Hymn", in J.J. Collins and D.C. Harlow (eds.), The Eerdmans Dictionary of Early Judaism. Grand Rapids 2010, pp. 664-667; 821-822; 1215.
 29. E. Eshel, “Chapter 2: Inscriptions in Hebrew, Aramaic, and Phoenician Script”, in A. Kloner, E. Eshel, H. Korzakova and G. Finkielsztejn, Maresha III: Epigraphic Finds from the 1989-2000 Seasons (IAA Reports, No. 45). Jerusalem 2010, pp. 35-88; 227-236.
 30. E. Eshel, "The Genesis Apocryphon: A Chain of Traditins", in A.D. Roitman, L.H. Schiffman and S. Tzoref (eds.), The Dead Sea Scrolls and Contemporary Culture Proceedings of the International Conference held at the Israel Museum, Jerusalem (July 6-8, 2008) (STDJ 93), Leiden and Boston 2011, pp.  181-193.
 31. E. Eshel, "Aramaic Texts from Qumran in Light of New Epigraphic Finds", in A. Lange, E. Tov, and M. Weigold (eds.), The Dead Sea Scrolls in Context: Integrating the Dead Sea Scrolls in the Study of Ancient Texts, Languages, and Cultures. Leiden 2011, pp. 177-197.
 32. A. Faust and E. Eshel, "An Inscribed Bulla with Grazing Doe from Tel 'Eton," in M.J. Lundberg, S. Fine And W.T. Pitard (eds.), Puzzling Out the Past: Studies in Northwest Semitic Languages and Literature in Honor of Bruce Zuckerman, Leiden 2012, pp. 63-70.
 33. S. Aḥituv, E. Eshel and Z. Meshel, "Chapter 5: The Inscriptions", in Z. Meshel, Kuntillet 'Ajrud (Horvat Teman): An 8th Century BCE Religious Site on Judah's Sinai Border,  Jerusalem 2012,  pp. 73-142.
  1. ב' זיסו, ב' לנגפורד, א' אקר וא' אשל, "חרותת שבה שמו של טריאנוס במערה בח'רבת ערק ח'לא מצפון לביתגוברין", בתוך: ד' עמית, ג"ד שטיבל, א' פלג-ברקת וד' בן-עמי (עורכים), חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה: קובץ מחקרים, כרך ו, ירושלים תשע"ג, עמ' 121-110.
  2. א' אשל, "הפועלים של הורדוס: עדות הגרפיטי ממרחב התיאטרון בהרודיון הכתובת הארמית", בתוך: ד' עמית, ג"ד שטיבל, א' פלג-ברקת וד' בן-עמי (עורכים), חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה: קובץ מחקרים, כרך ו, ירושלים תשע"ג, עמ' 201-199.

67.       Esther Eshel, "Chapter 14: The Hebrew and Aramaic Inscriptions from the Hasmonean and Herodian Palaces at Jericho and Cypros", in R. Bar-Nathan and J. Gärtner (eds.), Hasmonean and Herodian Palaces at Jericho: Final Report of 1973-1987 Excavations, Vol. V: Finds from Jericho and Cypros. Jerusalem 2013, pp. 299-304.

68.       E. Eshel and Michael E. Stone, "Judaism in Palestine in the Hellenistic-Roman Periods", in M.R. Salzman and W. Adler (eds.), The Cambridge History of Religions in the Ancient World, Volume II: From the Hellenistic Age to Late Antiquity. Cambridge, UK, 2013, pp. 87-115.

69.       Aren M. Maeir and Esther Eshel, "Four Short Alphabetic Inscriptions from Late Iron Age IIA Tell es-Safi/Gath and Their Implications for the Development of Literacy in Iron Age Philistia and Environs". In: E. Eshel and Y. Levin (eds.), "See, I will bring a scroll recounting what befell me" (Ps 40:8): Epigraphy and Daily Life - From the Bible to the Talmud Dedicated to the Memory of Professor Hanan Eshel. Göttingen 2013, pp. 69-88.

70.       Boaz Zissu, Boaz Langford, Avner Ecker and Esther Eshel, "Aramaic and Latin Graffiti in an Underground Complex at Khirbet ‛Arâk Hâla, North of Bet Guvrin". In: E. Eshel and Y. Levin (eds.), "See, I will bring a scroll recounting what befell me" (Ps 40:8): Epigraphy and Daily Life - From the Bible to the Talmud Dedicated to the Memory of Professor Hanan Eshel. Göttingen 2013, pp.  123-142.

71.       E. Eshel, "Paleography of the Semitic Judean Desert Scrolls", in J.A. Hackett and W.E. Aufrect (eds.), "An Eye for Form": Epigraphic Essays in Honor of Frank Moore Cross. Winona Lake, Indiana, 2014, pp. 334-351.

72.   M.E. Stone and Esther Eshel, "Aramaic Levi Document", in: L.H. Feldman, J.L. Kugel and L.H. Schiffman (eds.), Outside the Bible: Ancient Jewish Writings Related to Scripture. Philadelphia, 2013, vol. 2, pp. 1490-1506.

73.   E. Eshel, "Self Glorification Hymn", in: L.H. Feldman, J.L. Kugel and L.H. Schiffman (eds.), Outside the Bible: Ancient Jewish Writings Related to Scripture. Philadelphia, 2013, vol. 2, pp. 1924-1926.

74.   E. Eshel, "Chapter 8: Iron Age, Phoenician and Aramaic Inscriptions", in  I. stern (ed.), The Excavations of Maresha Subterranean Complex 57: The 'Heliodorus' Cave (the BAR International Series 2652), Oxford 2014, pp. 77-94.

75.   Chapter 14: The Hebrew and Aramaic Inscriptions from the Area of the Tomb at Herodium" in R. Porat, R. Chachy, and Y. Kalman, Herodium: Final Reports of the 1972–2010 Excavations Directed by Ehud Netzer, Volume I, Herod's Tomb Precinct.

76.   D. M. Peters and E. Eshel "Cutting Off and Cutting Down Sechem: Levi and his Sword in the Rylands Genizah Fragment of the Aramaic Levi Document", in K. Davis et al.  (eds.) The War Scroll, Violence, War and Peace in the Dead Sea Scrolls and Related Literature: Essays in Honor of Martin G. Abegg on the Occasion of His 65th Birthday. Leiden and Boston 2015.  Pp. 237-259.

 1. Esther Eshel, "MS 4612/3. 11Q(?)Eschatological Fragment ar ", in T. Elgvin (ed.), Gleanings from the Caves. Dead Sea Scrolls and Artifacts from The Schøyen Collection (London, T&T Clark, 2016), pp. 295-298. 
 2. E. Eshel, Hanan Eshel and Årstein Justnes, "XJudg with MS 2861 (Judg 4:5-6)", in T. Elgvin (ed.), Gleanings from the Caves. Dead Sea Scrolls and Artifacts from The Schøyen Collection (London, T&T Clark, 2016), pp. 193-201. 

 

 

ד.  מאמרים בכתבי עת

1.     ש' טלמון וא' אשל, "'והמשכיל בעת ההיא ידם' (עמוס ה,יג)", שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום י (תשמ"ט), עמ' 122-115.

2. E. Eshel, "4QDeutn - A Text That Has Undergone Harmonistic Editing", HUCA 62 (1991), pp. 117-154.

 1. א' וח' אשל וע' ירדני, "חיבור מקומראן ובו קטע ממזמור קנד ותפילה לשלומו של יונתן המלך וממלכתו", תרביץ ס (תשנ"א), עמ' 324-295.
 2. E. Eshel, "4QDeutn - A Text That Has Undergone Harmonistic Editing", HUCA 62 (1991), pp. 117-154.
 3. E. Eshel, H. Eshel and A. Yardeni, "A Qumran Composition Containing Part of Ps. 154 and a Prayer for the Welfare of King Jonathan and his Kingdom", IEJ 42 (1992), pp. 199-240.
 4.  וח' אשל, "קטעים משתי תעודות ארמיות שהובאו למערת אביאור בתקופת מרד בר-כוכבא", ארץ ישראל כג (תשנ"ב), עמ' 285-276.
 5. E. Eshel and M. Kister, "A Polemic Qumran Fragment", JJS 43 (1992), pp. 277-281.
 6. M. Stone and E. Eshel, "An Exposition on the Patriarchs (4Q464) and Two Other Documents (4Q464a and 4Q464b)",  Le Muséon 105 (1992), pp. 243-264.
 7. א' אשל ומ' סטון, "לשון הקודש באחרית הימים לאור קטע מקומראן", תרביץ  סב (תשנ"ג), עמ' 177-169.  
 8. E. Eshel and M.E. Stone, "A New Fragment of 4QDeuth", JBL 112/3 (1993) pp. 487-488.
 9. E. Eshel, "4Q477: The Rebukes by the Overseer", JJS 45 (1994), pp. 111-122.
 10. א' אשל וע' קלונר, "אוסטרקון ארמי ובו מסמך נישואין אדומי ממרשה משנת 176 לפנה"ס וזיקתו לכתובה היהודית",  תרביץ סג (תשנ"ד), עמ'  502-485.
 11. E. Eshel, "4QLevd: A Possible Source for the Temple Scroll and Miqsat Ma‘aśe ha-Torah", Dead Sea Discoveries 2/1 (1995), pp. 1-13.
 12.   E. Eshel and A. Kloner, "An Aramaic Ostracon of an Edomite Marriage Contract from Maresha, Dated 176 B.C.E.", IEJ 46 (1996), pp. 1-22.
 13. R. Avner and E. Eshel, "A Juglet with a Phoenician Inscription from a Recent Excavation in Jaffa, Israel", Transeuphraténe 12 (1996), pp. 59-63.
 14. E. Eshel, "4Q471b: A Self Glorification Hymn", RQ 17 (1996), Hommage à Józef  T. Milik, pp. 176-203.
 15. M. Broshi and E. Eshel, "The Greek King is Antiochus IV (4Q248)", JJS 48 (1997), pp. 120-129.
 16. 43. F.M. Cross and E. Eshel, "Ostraca from Khirbet Qumran", IEJ 47 (1997), pp. 17-28.
 17. ח' וא' אשל, "התפילה לשלומו של יונתן המלך, מזמור קנד והפשר לישעיה י", תרביץ סז (תשנ"ח), עמ' 130-121.
 18. E. Eshel, "A Hebrew Graffito from a Synagogue in Crimea", Jewish Studies Quarterly 5 (1998), pp. 289-299.
 19. א' אשל, "כתובת דיו על כתף קנקן", בתוך ג' הדס, "מכרה פיריט ולימוניט ליד מעיין עין גדי - קבורה מימי הבית השני וממצאים נוספים", עתיקות 46 (תשס"ד), עמ' 7.
 20. א' אשל וח' אשל, "קטע חדש של ספר העירים מקומראן  (XQpapEnoch)", תרביץ עג (תשס"ד), עמ' 179-171.
 21. א' אשל וח' אשל, "שבר של כתובת שומרונית מתל  יבנה", תרביץ עד (תשס"ה), עמ' 316-313.
 22. H. Eshel and E. Eshel, "4Q448, Psalm 154 (Syriac), Sirach 48:20 and 4QpIsaa", JBL 119/4 (2000), pp. 645-659.
 23. E. and H. Eshel, "Toponymic Midrash in 1 Enoch and in Other Second Temple Jewish Literature", Henoch 24 (2002), pp. 115-130.
 24. E. Eshel, "A Late Iron Age Ostracon Featuring the Term לערכך", IEJ 53 (2003), pp. 151-163.
 25. E. Eshel, "Mastema's Attempt on Moses' Life in the 'Pseudo-Jubilees' Text from Masada", DSD 10 (2003), pp. 359-364.
 26. E. Eshel and H. Eshel, "New Fragments from Qumran: 4QGenf, 4QIsab, 4Q226, 8QGen, and XQpapEnoch", DSD 12 (2005), pp. 134-157.
 27. E. Eshel, "Isaiah 11:15: A New Interpretation Based on the Genesis Apocryphon", DSD 13 (2006), pp. 38-45.
 28. E. Eshel, E. Puech, and A. Kloner, “Aramaic Scribal Exercises of the Hellenistic Period from Maresha: Bowls A and B,” BASOR 345 (2007), pp. 39-62.
 29. E. Eshel, H. Eshel and M. Broshi, “A New Fragment of XJudges,” DSD 14 (2007), pp. 354-358.
 30. א' אשל וח' אשל, "שבעה קטעי מגילות מקומראן שטרם פורסמו", מגילות ה-ו (תשס"ח), עמ' 278-271.
 31. E. Eshel, “Three Inscriptions from the Upper City of Jerusalem”, MAARAV 14 (2007), pp. 27-41.
 32. א' נצר, י' קלמן, ר' פורת, ר' צ'אצי, ל' דיסגני וא' אשל, "שתי כתובות שהתגלו בתאטרון שנחשף לאחרונה בהרודיון", בתוך י' אשל (עורך), מחקרי יהודה ושומרון יח (תשס"ט), עמ' 103-85. 
 33. E. Eshel, H. Eshel and G. Geiger, “Mur 174: A Hebrew I.O.U. Document from Wadi Murabba‘at”, Liber Annuus 58 (2008), pp. 313-326.
 34. א' אשל, ח' אשל ועדה ירדני, "שטר מ'שנת ארבע לחורבן בית ישראל': עדות נדירה לגזרות הדת אחרי מרד בר כוכבא?", קתדרה 132 (תשס"ט), עמ' 24-5.
 35. E. Eshel, H. Eshel and A. Lange, "'Hear, O Israel' in Gold: An Ancient Amulet from Halbturn in Austria", Journal of Ancient Judaism 1 (2010), pp. 43-64.
 36. א' אשל וח' אשל, "מכתב 'הנוקדים' מסוף תקופת המלוכה", באר-שבע יט (תש"ע), עמ'  29-17.
 37. א' אשל, "הנישואים הראויים על פי המגילה החיצונית לבראשית ועל פי מקורות קרובים לה", מגילות ח-ט (תש"ע), עמ' 51-29.
 38. E. Eshel, H. Eshel and A. Yardeni, "A Document from 'Year 4 of the Destruction of the House of Israel", DSD 18 (2011), pp. 1–28.
  1. E. Eshel, "Az ördögűző Jézus az epigráfiai források fényében", Studia Biblica Athansiana 13 (2012), pp. 101-108.
   1. י' זלינגר וא' אשל, "שרידים מימי מרד בר-כוכבא במחלף בן-שמן", ירושלים וארץ ישראל 9-8 (תשע"ג), עמ' 289-267.
 39. E. Eshel, "The Proper Marriage According to the Genesis Apocryphon", Cahiers de Revue Biblique 84 [In Memoriam John Strugnell: Four Studies] (2015), pp. 67-83.
 40. J. Uziel, E. Eshel and N. Szanton, "A Late Iron Age Inscribed Sherd from the City of David", IEJ 65 (2015), pp. 167–178.

  44. ב' זיסו וא' אשל, "אוסטרקונים מחורבת עתרי שבשפלת יהודה", ארץ ישראל 32 (תשע"ו), עמ' 74-66.

  45. ד' בן-עמי וא' אשל, "קערת אבן הנושאת את הכתובת 'הרקנוס' מחניון גבעתי, עיר דוד", ארץ ישראל 32 (תשע"ו), עמ' 20-16.

  46. א' אשל וא' שטרן, "'אם חטוף יחטוף אשה' כתובות ניחוש חדשות ממרשה"  מחקרי ארץ יהודה א (תשע"ז), עמ' 35-25.

בקורת ספרים בכתבי עת                                                                                                   

 1. E. and H. Eshel, Review of M. Maraqten, Die semitischen Personennamen in den alt- und reichsaramäischen Inscriften aus Vorderasien. G. Olms Verlag, Hildesheim, Zürich and New York 1988. Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes 84 (1994), pp. 199-201.
 2. E. Eshel, Review of Qumran Cave 4:IX, Deuteronomy, Joshua, Judges ,Kings, edited by E. Ulrich and F.M. Cross et al. Oxfrod 1995. Dead Sea Discoveries 5 (1998), pp. 111-117.
 3. א' אשל, "כתובות ארמיות חדשות" (ביקורת לספר: A. Lemaire, Nouvelles Inscriptions Arameénnes d’Idumée au Musée d'Israël (Supplément ne 3 Transeuphraténe). Paris: Gabalda 1996., קדמוניות 117 (תשנ"ט), עמ' 55.
 4. E. Eshel, Review J.C. Trever, of The Dead Sea Scrolls in Perspective. North Richmond Hills, Texas: BIBAL Press, 2004. Journal of the American Oriental Society 126 (2006), pp. 273-276.                                                                                         

 

מאמרים בכתבי עת

 1. ח' וא' אשל, "למשנה הוראה של המלה דלת במשלי", מגדים ג  (תשמ"ז), עמ' 54-52. 
 2. א' אשל, "שיטה פרשנית של התורה בימי בית שני לאור החומש השומרוני ומגילות מדבר-יהודה",  מחניים 3 (תשנ"ג), עמ' 69-60.

3.   E. Eshel, H. Eshel and A. Yardeni, "Rare DSS Text Mentions King Jonathan", BAR 20/1 (1994), pp. 75-78.

4.   A. Kloner and E. Eshel, "Aramaic Ostracon", Excavations and Surveys in Israel 14 (1995), pp. 119-120.

5.   A. Kloner and E. Eshel, "Edomite Wedding Vows", BAR 23/2 (1997), p. 31.

6.   E. Eshel, "Some Paleographic Success Stories", BAR 23/2 (1997), pp. 48-49.

7.   פ"מ קרוס וא' אשל, "אוסטרקון חדש מקומראן", קדמוניות ל (תשנ"ח), עמ' 136-134.

8.   F.M. Cross and E. Eshel, "The Missing Link: Does a new inscription establish a connection between Qumran and the Dead Sea Scrolls?", BAR 24/2 (1998), pp. 48-53, 69.

9.   A. Lange and E. Eshel, "'The Lord Is One': How Its Meaning Changed", BAR 39/3 (2013), pp. 58-63, 69.  

תחומי מחקר

ספרי המקרא מתקופת שיבת ציון, מגילות מדבר יהודה, פרשנות יהודית מימי הבית השני, אפיגרפיה מתקופת הבית הראשון והבית השני.

אמצעי התקשורת

טלפון נייד: 0548041944

משרד: 03-5318752

מייל: esther.eshel@biu.ac.il