ד"ר דוד אלגביש

ד"ר
מורה בכיר
ד"ר דוד אלגביש
אוניברסיטה: 
טלפון: 
פקס: 
דוא"ל: 
משרד: 

קורות חיים

 

בוגר ישיבה תיכונית וסמינר למורים.

שירות בצה"ל בשנים:  1969-1966

בוגר אוניברסיטת בר אילן בחוגים תנ"ך ולשון (תואר ראשון ותעודת הוראה), תנ"ך ואשורולוגיה (תואר שני ושלישי).

לימדתי בכל השלבים של מערכת החינוך: בבית ספר יסודי, בבתי ספר תיכוניים, במכללות (מכללת אורות ומכללת לוינסקי, שם שימשתי גם כראש החוג למקרא). אני מלמד בחוג לתנ"ך בבר אילן ברציפות החל משנת תשל"ד ואני ממשיך ללמד במחלקה.

פירסומים

 

פרסומים בבמות שפיטות

ספרים (כתיבה ועריכה)

השירות הדיפלומטי במקרא ובתעודות מן המזרח הקדום, ירושלים: הוצאת מאגנס, תשנ"ח.

גרסיאל מ', ר' כשר, ע' פריש וד' אלגביש (עורכים), עיוני מקרא ופרשנות י, מנחות ידידות והוקרה לשמואל ורגון, רמת גן: הוצאת אוניברסיטת בר אילן תשע"א.

 

מאמרים

1.        "חזון הר הבית - פרק מבית מדרשה של 'מסורת ציון' מזמן מסע סנחריב ליהודה", בית מקרא לח (תשנ"ג), עמ' 205-193.

2.        "השליח הדיפלומט במקרא ומקבילותיו במזרח הקדום", דברי הקונגרס העולמי האחד עשר למדעי היהדות, ירושלים תשנ"ד, עמ' 86-79.

3.        "סוכות: שם מקום או כינוי למבנים ארעיים", בית מקרא לט (תשנ"ד), עמ' 376-367.

4.       "Did Diplomatic Immunity Exist In The Ancient Near East?”, Journal of the History of International Law  2 (2000), pp. 73-90.

5.       "Objective of Baasha's War against Asa", in M. Weinfeld and G. Galil (eds.), Studies in Historical Geography & Biblical Historiography Presented to Zechariah Kallai, Supplements to Vetus Testamentum LXXXI, Leiden 2000, pp. 141-149.

  1. "The Encounter of Abram and Melchizedek: Covenant Establishment", in A. Wénin (ed.), Studies in the Book of Genesis: Literature, Redaction and History (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium CLV), Leuven 2001, pp. 495-508.
  2. "The Divisions of the Spoils of War in the Bible and in the Ancient Near East", Zeitschrift für Altorientalische und Biblische Rechstgeschichte 8 (2002), pp. 242-273.
  3. P. Artzi, J. Klein and D. Elgavish, "The Letter of the King of Beirut to the King of Ugarit: A Different Interpretation", in Robert Deutsch ed., Shlomo: Studies in Epigraphy, Iconography, History and Archaeology in Honor of Shlomo Mousaieff, Jerusalem: Archaeological Center Publications 2003, pp. 23-35.
  4. "Extradition of Fugitives in International Relations in the Ancient Near East", Jewish Law Association Studies XIV (2003), pp. 33-57.

10.    “Ya’el, Wife of Heber the Kenite, in Biblical Perspective”, Jewish Law Association Studies XVI   (2007), pp. 78-100.

11.    "Inquiring of God before Ratifying a Treaty", Thinking towards New Horizons: Collected Communications to XIXth  Congress of the International Organization for the Study of the Old Testament, Ljubljana 2007, pp. 73-84.

12.    “Justification for War in the Ancient Near East and in the Bible”, Jewish Law Association Studies XVIII (2008), pp. 37-69.

13.  "Concerning the Droughts”: Jeremiah 14:1-15:9 – Structure and Significance", in H.M. Niemann & M. Augustin (eds.), "My Spirit at Rest in the North Country (Zechariah 6. 8): Collected Communications to the XXth Congress of the International Organization for the Study of the Old Testament, Helsinki 2010, pp. 51-64.

14.    "שאילה באלים קודם לכריתת ברית", עיוני מקרא ופרשנות י, מנחות ידידות והוקרה לשמואל ורגון, רמת גן: הוצאת אוניברסיטת בר אילן תשע"א, עמ' 323-303.

15.  "The Freeing of Captives in the Ancient Near East and in the Bible", in:  Y. Levin and A. Shapira (eds.), War and Peace in Jewish Tradition: From the Biblical World to the Present, London & New York: Routledge, 2012, pp. 9-25.

16. "תיאורי המלחמה בספר מלכים: תיאורים של מתינות", זר רימונים מחקרים במקרא ובפרשנותו מוקדשים לפרופ' רימון כשר (עורכים: מיכאל אביעוז, אלי עסיס ויעל שמש, אטלנטה 2013, עמ' 184-156.

ב. פרסומים בבמות מקובלות במקצוע

מאמרים

  1. "חלוקת הארץ בגורל", טללי אורות, ג (תשנ"א), עמ' 155-151.
  2. "אברם ומלכי-צדק מלך שלם", מחקרי חג, כתב עת לתרבות יהודית, 4 (תשנ"ב), עמ' 14-8.

3.      "דת ומדיניות חוץ בממלכת יהודה בתקופת ההגמוניה האשורית", טללי אורות, ד (תשנ"ב-תשנ"ג), עמ'  22-14.

4.       "הקרב ברמה - סכסוך גבול בין בעשא ובין אסא", מחקרי יהודה ושומרון, ג (תשנ"ג), עמ' 54-45.

5.      "יציאת מצרים בראי התיעוד המצרי", מחקרי חג, 5 (תשנ"ד), עמ' 106-96.

6.      "מבנה ומשמעות בנאום המקדש של ירמיה (יר' ז 15-1) - למקום העיון הספרותי בהוראת נביאים אחרונים", על הפרק, 7 (תשנ"ד), עמ' 33-26.

7.      "חלוקת עשרת הדברות לשני לוחות", טללי אורות, ה (תשנ"ד), עמ' 31-25.

8.      "הריסון העצמי במלחמות בין ישראל ובין יהודה", מחקרי יהודה ושומרון, ד (תשנ"ד), עמ' 68-59.

9.      "תהלים מז - מזמור מלכות ה' או המלכת ה'', טללי אורות, ו (תשנ"ה), עמ' 62-49.

10. "הנהגת ה' את עולמו במגילת אסתר", מחקרי חג, 6 (תשנ"ה), עמ' 44-38.

11. "כריתת הברית בין יהושע ובין הגבעונים", טללי אורות, ז תשנ"ז, עמ' 61-53.

12.  "על הבצרות (יר' יד, א - טו, ט): מבנה ומשמעות", מועד - שנתון למדעי היהדות, 13 (תשס"ג), עמ' 21-1.

ביקורת ספרים

ש"י לשרה יפת: מחקרים במקרא, בפרשנותו ובלשונו, עורכים: משה בר-אשר, נילי ואזנה, עמנואל טוב ודלית רום-שילוני, ירושלים: מוסד ביאליק, תשס"ח, בית מקרא נג (תשס"ח), עמ' 160-139.

בדפוס

 

 

קורסים

 

ספרים

יהושע, שופטים, שמואל, מלכים, ירמיהו, עמוס, תהילים, רות ואסתר, דברי הימים.

מונוגרפיות

ארץ ישראל בתקופת המקרא

סוגיות במקרא לאור ההיסטוריה, הגיאוגרפיה והארכיאולוגיה

תקופת הכיבוש וההתנחלות

הממלכה המאוחדת

מלכויות ישראל ויהודה

מלכות יהודה בצלן של אשור ובבל

ירושלים במקרא

מקורות חיצונים לתולדות ישראל בתקופת המקרא

מלחמה ושלום במחשבה המקראית

הנבואה –ביטוייה ודרכיה

חיי יום יום בישראל בתקופת המקרא,

מבוא למקרא/ מבוא לספרות המקראית

הדרכה ביבליוגרפית

מושגי יסוד במקורות היהדות

תחומי מחקר

 

היחסים הבין-לאומיים והחוק הבין-לאומי בתקופת המקרא, תולדות עם ישראל וארץ ישראל בתקופת המקרא, הספרות ההיסטוריוגרפית שבמקרא ומקבילותיה בספרות המזרח הקדום.