עבודות תזה ודיסרטציה

שנה סטודנט/ית מנחה
2006 מודעות ויחס ל'כפל עניין במלות שונות' כתופעה אופיינית לסגנון המקראי בפרשנות המקרא היהודית בימי הביניים Ph.D האס יאיר
2005 הקרבה עצמית במקרא MA קריאף-חדד אורטל
2004 דרכו הפרשנית של רבי דוד קמחי (רד"ק) - מודגמת בעיקר על-פי פירושיו לשמואל ולישעיה Ph.D סיידלר איילת פרופ' עמוס פריש
2004 נחת יהודה של ר' יהודה בן אליעזר: ההדרת חלקים מהפרוש ותאור שיטתו הפרשנית על רקע מפעלם של בעלי התוספות Ph.D
2004 נחת יהודה של ר' יהודה בן לאיעז: ההדרת חלקים מהפירוש ותיאור שיטתו הפרשנית על רקע מפעלם של בעלי התוספות Ph.D טויטו חזוניאל פרופ' עמוס פריש
2001 סוגיות בספר היובלים Ph.D רביד ליאורה פרופ' יעקב כדורי (קוגל)
2001 סטיות מתודולוגיות של אברבנאל בפירושו לתורה - לךאור תפיסתו את מהות התורה MA האס יאיר פרופ' עמוס פריש
1999 אמציה - מלך רב פנים: עיון ספרותי במלכים ב' יד, א-כב MA עברון שרה פרופ' עמוס פריש
1994 סיפורי פקידת עקרות במקרא - ניתוח ספרותי אידאי MA צהר יעל פרופ' עמוס פריש
"אוי לדור שאשה מנהיגתו"? ייחודה של דבורה האישה והמנהיגה לפי שופטים ד-ה Ph.D שירן רונית