עבודות תזה ודיסרטציה

שנה סטודנט/ית מנחה
2008 אלמנטים פרשניים בדרשות חז"ל על ספר עזרא Ph.D פינקלשטיין איתן פרופ' יצחק פנקובר
2008 אמנות העריכה בספר יהושע - מבנה, אידיאולוגיה והיסטוריוגרפיה Ph.D רייס יהושע פרופ' משה גרסיאל
2008 בינו לבינה בסיפור המקראי, והשוואה לספרות חיצונית של בית שני Ph.D גוטמן נאוה פרופ' יעקב כדורי (קוגל)
2008 הפירושים החופפים - עיון ביחס שבין פירושי רש"י ורשב"ם לתורה MA כרמל אהרן פרופ' עמוס פריש
2008 פרשנות אורתודוכסית לתורה בעידן של תמורות - הפולמוס בפירושיהם של רי"צ מקלנבורג ומלבי"ם Ph.D דל מיכל פרופ' יצחק גוטליב
2008 תגובות תיאולוגיות בספר תהלים למזמורים מן המזרח הקדום MA פרג'ון יאשיהו פרופ' אליעזר (אד) גרינשטיין
2007 אהבה אנושית וזיקתה לאהבה רוחנית בפרשנות היהודית לשיר השירים Ph.D אלסטר ברוך פרופ' רמון כשר
2007 המצג בסיפור המקראי Ph.D צהר יעל פרופ' עמוס פריש
2007 השבועה בסיפורת המקראית Ph.D ציגלר יעל פרופ' אליהו עסיס
2007 פרשנות המקרא של ר' יוסף אבן כספי - דרכי הפרשנות ומהדורה מדעית מבוארת של מצרף הכסף לבראשית Ph.D ראק אביגיל