עבודות תזה ודיסרטציה

שנה סטודנט/ית מנחה
2010 Metaphors in the Oracles of Balaam: An Analysis MA מרקוז הווארד צבי פרופ' אליעזר (אד) גרינשטיין
2010 אמצעים ספרותיים לעיצוב מורכבות בחיי הנפש של הדמות בסיפור המקראי Ph.D לב-רן יצחק פרופ' יעל שמש
2010 ביקורת הביקורת: התמודדותם של מ"צ סגל, מ"ד קאסוטו ו-י' קויפמן עם "ביקורת המקרא" MA סטרשינסקי יצחק פרופ' עמוס פריש
2010 גד החוזה ונתן הנביא ויחסם לדוד המלך: ניתוח ספרותי MA עמר יצחק פרופ' מיכאל אביעוז
2010 דמויות נשים בתורה בראי הפרשנות היהודית בימי הביניים Ph.D ארן ברוריה פרופ' יצחק גוטליב
2010 דרכו הפרשנית של ר' חזקיה בן מנוח בפירושו לתורה Ph.D פריאל יוסף
2010 פירושו של רש"י לספר משלי: מהדורה מדעית וניתוח דרכו הפרשנית של רש"י Ph.D פרדמן ליסה פרופ' יצחק פנקובר
2009 אמצעים ספרותיים לעיצוב מרכבות בחיי הנפש של הדמות בסיפור המקראי Ph.D לב-רן יצחק
2009 החינוך בפירוש - תפיסת עולמו החינוכית של הרש"ר הירש לאור פרשנותו לספר בראשית MA רוזנברג ישי-חי פרופ' עמוס פריש
2009 שיטתו הפרשנית של ר' יוסף יעבץ בפירושו לתהלים Ph.D פלג ארז פרופ' עמוס פריש