עבודות תזה ודיסרטציה

שנה סטודנט/ית מנחה
2012 חיבור ההכרעות של רבנו תם בין מנחם בן סרוק לדונש בן לברט: ההדרת החיבור ובחינת שיטתו של רבנו תם בפירוש המקרא על פי חיבור זה Ph.D לסר גדליה
2012 חיבור ההכרעות של רבנו תם בין מנחם בן סרוק לדונש בן לברט: ההדרת החיבור ובחינת שיטתו של רבנו תם בפירוש המקרא על-פי חיבור זה Ph.D לסר גדליה
2012 יצחק כאב פטריארכלי בסיפורי האבות - ניתוח ספרותי של פרקים כה-כח 9 בספר בראשית Ph.D שורץ שרה פרופ' אליהו עסיס
2012 עקרונות ליכוד מבניים בספר קהלת ומשמעותם הפרשנית Ph.D כהן נאוה פרופ' אליהו עסיס
2011 אוזורפטורים בממלכות יהודה וישראל Ph.D אור-ירח נורית פרופ' שמואל ורגון
2011 בין פרשנות להגות - מאפייני פרשנות המקרא ביצירותיהם של פרשני הפשט בני האסכולה הפילוסופית של פרובנס במאות ה-14-13 Ph.D צייטקין יחיאל
2011 הפירוש לתהלים של רבי יוסף ב"ר אברהם חיון: ניתוח הדרך הפרשנית בצירוף מהדורה מדעית וסופרקומנטר של מבחר מזמורים Ph.D קאפח יוחנן
2011 מסורות הבריאה בספרי אמ"ת לאור מודלים של בריאה מן המזרח הקדום וסיפורי הבריאה בבראשית Ph.D כהן עדיאל פרופ' אליעזר (אד) גרינשטיין
2011 מעמדה המשפטי של האם במקרא ובמזרח הקדום Ph.D יעקבזן לאה פרופ' יוסף פליישמן
2011 פירושי התורה בכתב יד מדרש חכמים Ph.D ברזילי יואב