עבודות תזה ודיסרטציה

שנה סטודנט/ית מנחה
2014 היבטים בדרכו הפרשנית של קדמוניות המקרא על-פי פירושו לשופטים יז-כא MA פרופ' אסתר אשל
2014 הקשרם של חוקי פסח וחג המצות בסיפור יציאת מצרים והמכות - הצעה לקריאה סינכרונית בשמות י"ב, טו-כח, מג-נ MA בר-טוב אריה פרופ' יונתן גרוסמן
2014 מעמדן המשפטי של בלהה וזלפה ומעמד בניהן כפי שעולה מן המקרא ובהקבלה למקורות מן המזרח הקדום MA אומן נעה פרופ' יוסף פליישמן
2014 ראשית מלכות שאול (שמ"א ח-טו), פתרון סינכרוני לסתירות, לפערים ולכפילויות MA דידי גואל פרופ' יונתן גרוסמן
2013 דמותו של אחז מלך יהודה בספר מלכים (מל"ב טז) Ph.D עמר יצחק פרופ' מיכאל אביעוז
2013 היחס לתכשיטים, ללבוש מהודר ולעושר בספרות בית שני MA גורשניק אנה פרופ' מיכאל אביעוז
2012 'המזמורים הנכבדים' בפירוש רבי אברהם אבן עזרא לספר תהלים: הגות ופרשנות Ph.D וגנר הרצליה פרופ' אהרן מונדשיין
2012 גישתם הפרשנית של רש"י, רד"ק ורמב"ן לנושאים גיאוגרפיים במקרא Ph.D שניאור דוד
2012 דו-שיח בעימותים בין נביאים ומלכים לאור חקר הדו-שיח (באנגלית) Ph.D קים גין סאן פרופ' יצחק גוטליב
2012 החברה היהודאית בתקופת הביניים בספר עזרא - מחנוכת המקדש וחגיגת הפסח עד עליית עזרא MA בן-נון אליכין פרופ' יוסף פליישמן