עבודות תזה ודיסרטציה

שנה סטודנט/ית מנחה
2015 המשכיות וחוסר המשכיות בין ספרות החכמה במקרא ובין יצירות חכמה בתר-מקראיות Ph.D קים שין אהה
2015 הענשת שליח האל בספר ישעיהו MA ניסני יוכי פרופ' יונתן גרוסמן
2015 הפרשנות היהודית לסיפור יהוא (מל"ב ט-י) Ph.D יצחק סטרשינסקי. ‬ פרופ' עמוס פריש
2015 חילופי נאומי איוב במחזור הראשון : פרקים ט-י כמענה לנאום אליפז ופרקים ו-ז כמענה לנאום בלדד MA דיפני הילה ד"ר נילי סמט
2015 יחידת הפתיחה לספר שופטים (א,א - ג,ו): ניתוח ספרותי MA שמעוני עמיחי פרופ' יונתן גרוסמן
2015 שיטתו הפרשנית של ר’ יוסף חיון בפרושיו למקרא ‬ Ph.D אליצור יוסף
2014 "'ויבחר מכל בחור...' (דה"א יט 10) - ניתוח ספרותי של רשימות היחס הקשורות במוטיב הבחירה בדוד ובביתו (דה"א ב 8-3, 17-10, ג 24-1)" MA קליין נריה פרופ' מיכאל אביעוז
2014 'ויבחר מכל בחור...' (דה"א יט 10) - ניתוח ספרותי של רשימות היחס הקשורות במוטיב הבחירה בדוד ובביתו (דה"א ב 8-3, 17-10: ג 24-1) MA קליין נריה פרופ' מיכאל אביעוז
2014 The Song of Moses: A reprise of Gebese Narratives MA טברסקי גאולה פרופ' יהושע ברמן
2014 דברי יהושע ותשובת ה’ : מבנה ומשמעותו (יהושע ז, ו-טו) MA בן שלמה אליקים פרופ' מיכאל אביעוז