עבודות תזה ודיסרטציה

שנהסמל מיון סטודנט/ית מנחה
שיטתו הפרשנית של ר' יוסף חיון בפירושיו למקרא Ph.D אליצור יוסף
אדם ואלוהיו במגילה החיצונית לבראשית (1QapGen) ובספרות היהודית הקדומה Ph.D גרינברג אלי פרופ' אסתר אשל
בחירה וחוסר בחירה בתנ"ך MA גולדמן טוביה פרופ' יהושע ברמן
ספר חבקוק: עריכה, מבנה ומשמעות MA ישי-גטניק הדר פרופ' אליהו עסיס
דימויי בעלי חיים בקינות על חורבן לאומי בספרות המקרא ובספרות הסינית הקלאסית Ph.D ליו ליאנסיאנג פרופ' אליעזר (אד) גרינשטיין
לוי הכהן, בחיר האל, בכתבים הארמיים מקומראן ובספרות קרובה מימי בית שני Ph.D כהן צוריאל פרופ' אסתר אשל
תמורות בשימוש הפולחני במים במקרא Ph.D קים יאנג ז'ו פרופ' יונתן גרוסמן
השדה כסמל בסיפור המקראי: מחזור סיפורי יעקב, סיפור דוד ויהונתן בשדה, מגילת רות MA שחם הדס פרופ' יונתן גרוסמן
ניתוח סטרוקטוריאלי של עבודת השעירים (ויקרא טז) על רקע מבנה ספר ויקרא MA אמיתון ענבל פרופ' יונתן גרוסמן
פריצת המספר לדיאלוגים כאמצעי ספרותי MA בן-מיכאל דוד פרופ' יונתן גרוסמן