עבודות תזה ודיסרטציה

שנה סטודנט/יתסמל מיון מנחה
Transjordan: A Critical Spatial Approach to Joshua 22 MA אלכסנדר אוברי פרופ' יהושע ברמן
2007 אהבה אנושית וזיקתה לאהבה רוחנית בפרשנות היהודית לשיר השירים Ph.D אלסטר ברוך פרופ' רמון כשר
ניתוח סטרוקטוריאלי של עבודת השעירים (ויקרא טז) על רקע מבנה ספר ויקרא MA אמיתון ענבל פרופ' יונתן גרוסמן
דרכו הפרשנית של ר' אברהם בן שלמה על-פי פירושיו לנביאים ראשונים Ph.D אראל יוסף ד"ר יהונתן יעקבס
2010 דמויות נשים בתורה בראי הפרשנות היהודית בימי הביניים Ph.D ארן ברוריה פרופ' יצחק גוטליב
הלגנדה הנבואית במקרא: היקפה והגדרתה של הסוגה הספרותית Ph.D ביו שושנה פרופ' מיכאל אביעוז
2014 עימות בן-דורי בסיפור המקראי: היבטים ספרותיים ותמאטיים Ph.D בלכר עדי פרופ' אליהו עסיס
2014 דברי יהושע ותשובת ה’ : מבנה ומשמעותו (יהושע ז, ו-טו) MA בן שלמה אליקים פרופ' מיכאל אביעוז
דרכו הפרשנית של ר' טוביה בן אליעזר בפירושו לקח טוב לתורה Ph.D בן-דוד ענבל
פריצת המספר לדיאלוגים כאמצעי ספרותי MA בן-מיכאל דוד פרופ' יונתן גרוסמן