עבודות תזה ודיסרטציה

שנה סטודנט/ית מנחה
2014 'למה תתענו ה'?' מעורבותו של אלוהים בשקרים ובהטעיות בסיפור המקראי Ph.D פרג'ון יאשיהו פרופ' אליעזר (אד) גרינשטיין
2014 משברי זיהוי בסיפורי מלכות אחאב (מלכים א', טז:כט-כב:מ) MA דישי גד פרופ' אליהו עסיס
2014 עימות בן-דורי בסיפור המקראי: היבטים ספרותיים ותמאטיים Ph.D בלכר עדי פרופ' אליהו עסיס
2014 תפיסת עולמו החינוכית של הרש"ר הירש בפרשנותו לתורה Ph.D רוזנברג ישי
2013 מבנה ומשמעות בברכות יעקב לבניו (בראשית מט 28-1) MA מנצור אמיר פרופ' מיכאל אביעוז
2013 מזמורי שלמה לאור ספרות החכמה מתקופת בית שני Ph.D ענב ליהיא פרופ' יעקב כדורי (קוגל)
2013 סיפורי מאבקי אחים במקרא: סוגה, מבנה ומשמעות Ph.D זימרן יסכה פרופ' אליהו עסיס
2013 פירוש לחמש מגילות המיוחס לשלמה בן אברהם בן פרחון - מהדורה ביקורתית ואפיון שיטתו הפרשנית MA משולם רענן
2013 רשימות חילופי מערבאי ומדנחאי MA חיות ענת
2012 השימוש במילה המנחה לבירור גבולות הפרשיות בבראשית לב-לה MA סויסה אבי פרופ' מיכאל אביעוז