חופשה מרוכזת - 19 עד 23 באוגוסט

מזכירות המחלקה תהיה סגורה בין התאריכים 19 עד 23 באוגוסט. בתאריכים אלה גם לא תהיה גישה לבניין 410 (הפקולטה למדעי היהדות) עקב עבודות בינוי.