תואר בתנ"ך ובלימודים קלסיים

שלום רב,

לקראת תשע"ט, ברצוננו ליידע אתכם על שיתוף פעולה חדש בין המחלקה לתנ"ך לבין המחלקה ללימודים קלסיים. תלמידים חדשים אשר יירשמו לשני החוגים הללו יזכו לפטור משכר לימוד לשנה אחת. פרטים בהמשך.