דימויי בעלי חיים בקינות על חורבן לאומי בסיפורי שקר והטעיה במקרא

Degree: 
Student: